internet bağımlılığı erkeklerde daha fazla

İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERKEKLERDE DAHA FAZLA

Milenyum çağı olarak adlandırılan günümüzde internet artık insanlarda bir bağımlılık oldu. İlginç olan şu ki; araştırmalar internet bağımlılığının erkeklerde daha fazla olduğunu söylüyor. Peki neden acaba? Prof. Dr. Mazhar Osman “Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Araştırma sonuçları, erkek cinsiyette internet bağımlılığının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor” diyor.

Araştırmada, liseye devam eden bir grup ergende internet bağımlılığı ile yaş, cinsiyet, anne-baba yaşı, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, evde internet erişiminin mevcudiyeti, ergenin internet başında geçirdiği süre, ergenin odasında bilgisayar bulunup bulunmaması, ergenin sigara kullanıp kullanmaması ve depresyon ölçek puanı gibi değişkenlerin internet bağımlılığı ölçek puanına etkisinin incelenmesi amaçlandı.

İnternet Bağımlılığı ölçek puanı ile değişkenlerin ilişkisi incelendiğinde, internette kalma süresi ve depresyon skoru arttıkça bağımlılık ölçek puanının da arttığı, erkeklerin kızlara göre bağımlılık ölçek puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu, diğer değişkenlerle bağımlılık ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı saptandı. Ayrıca, bağımlı grubu bağımlı olmayan gruptan ayırt etmede, sırasıyla, erkek olmanın, depresyon skorunun yüksek olmasının ve internette uzun süre kalmanın istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu görüldü.

Çalışma sonuçlarına göre, lise öğrencilerinde internet bağımlılığı olasılığının erkek cinsiyette daha fazla olduğu ortaya çıktı. İnternet bağımlılığını etkileyen olası risk etkenleri olarak gencin depresyon düzeyi ve internette geçirdiği süre belirlendi.

İnternette uzun süre kalmanın verdiği zararlar düşünüldüğünde sağlıksız bir neslin yetiştiği endişe vericidir. Gençlerde sosyal aktivenin azalması, depresyon, radyasyonun ve yanlış oturuş şeklinden kaynaklanan sağlık sorunları gibi pekçok zararı sayılabilir. İnternet bağımlılığı insan sağlığına zararlı olsa da galiba vazgeçilmez bir zevk halini almış durumda. Tamamen vazgeçilmese de sınırlandırılması en doğrusu olacaktır. Sağlıklı günler. Netten faydalanarak www.kadinlariz.com

 


 

Yorum Yazın

E-posta adresiniz asla paylaşılmaz. Gerekli alanlar işaretlenmiştir *